Σταθμός Συστημάτων Θέρμανσης 01G

Άμεσα διαθέσιμο

Compare

Ο Σταθμός περιλαμβάνει:

  1. Θερμόμετρα, συνδέσεις 1” θηλ/1 1/2” Αρσ.
  2. Βαλβίδα αντεπιστροφής
  3. Μέγιστη θερμοκρασίας λειτουργίας 90°C
  4. Μέγιστη πίεση λειτουργίας 10 bar
  5. Δυνατότητα τοποθέτησης διαφορικής βαλβίδας πίεσης (Art. No. 616-20)
Art. No. Κυκλοφορητή / Circulator
01G-OC UPSO 25-65
01G-OX χωρίς κυκλοφορητή / without circulator

Προτεινόμενος κυκλοφορητής GPA 25-6 Inverter

Main Menu