Ηλιακός Σταθμός 08S-AG

Άμεσα διαθέσιμο

Compare

Ο Σταθμός περιλαμβάνει:

  1. Κυκλοφορητή GRUNDFOS SOLAR 15-65
  2. Απαερωτή
  3. Βαλβίδες αντεπιστροφής
  4. Βαλβίδα ασφαλείας 6 bar
  5. Μανόμετρο, θερμόμετρα, συνδέσεις 3/4” θηλ.
  6. Ροόμετρο με εύρος ροής 0,5-15lt/min
  7. Διαφορικός θερμοστάτης ελέγχου Sorel TDC 3 με τρεία αισθητήρια
Art. No.
08S-AG

Main Menu