Ηλιακός Σταθμός 05S-A

Άμεσα διαθέσιμο

Compare

Ο Σταθμός περιλαμβάνει:

  1. Κυκλοφορητή Inverter
  2. Βαλβίδες αντεπιστροφής
  3. Βαλβίδα ασφαλείας 6 bar
  4. Μανόμετρο, θερμόμετρα, συνδέσεις 3/4” θηλ.
  5. Ροόμετρο με εύρος ροής 0,5-15lt/min
Art. No. Κυκλοφορητή / Circulator
05S-AX χωρίς κυκλοφορητή / without circulator
05S-AXG GPA 20-8 INV
05S-AU UPM3 INV

Main Menu